O pochówku

Pochówki Dzieci Utraconych odbywają się dwa razy w roku:

  • w niedzielę po 25 marca - kiedy obchodzony jest „Dzień Świętości Życia”

  • w niedzielę po 15 października - jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest wspomnieniu „Dziecka Utraconego”.

Pochówek poprzedza uroczysta Msza Święta o godzinie 13:00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy

Miejsce pamięci znajduje się na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.

W czasie pochówku składane są do grobu doczesne szczątki Dzieci Utraconych oraz tzw. Księga pamięci, w której umieszczone są imiona Dzieci Utraconych podane przez rodziców. Imiona Dzieci można zgłosić tutaj lub przed Mszą Świętą na specjalnie przygotowanych karteczkach.