O pomniku

Pomnik to zewnętrzny symbol czegoś, co nosimy wewnątrz nas. Jednocześnie pomnik opowiadający o czymś ważnym może nas wewnętrznie zmienić. W budowie Pomnika Dziecka Utraconego chodzi nam o uszanowanie bólu rodziców, a także zainspirowanie osób, których taki delikatny i ważny temat pobudzi do działania.

Aktualnie prowadzona jest zbiórka na ten cel. Na początku naszych działań zwróciliśmy się do księdza biskupa Andrzeja Jeża z prośbą o możliwość przeprowadzenia kwest w parafiach naszej diecezji, znajdujących się w powiecie dębickim. Ksiądz biskup objął też zbiórkę swoim patronatem. To pierwsze źródło. Drugim miejscem zbiórek jest właśnie portal zrzutka. Fundacja OPES ma również swój finansowy wkład w nasz pomnik. Szukamy też cały czas indywidualnych sponsorów. Aktualnie mamy połowę potrzebnej kwoty. Jesteśmy pełni nadziei, że uda się zebrać całą sumę. Marzenie jest takie i nie jest ono nierealne, aby pomnik był odsłonięty już w październiku – na kolejną Mszę i symboliczny pochówek na cmentarzu.

Nasza wizja:

Chcemy rodziców, którzy utracili Dziecko nienarodzone, objąć czułą i adekwatną do potrzeb pomocą.

 

Nasz cel:

  • stworzyć miejsce pamięci dla rodziców, którym nie dane było pożegnać i pochować swoich dzieci;

  • uszanować godność każdego, nawet najmniejszego człowieka;

  • uszanować ból rodziców, dać im nadzieję i wsparcie: duchowe, psychologiczne, informacyjne;

  • zainspirować i zjednoczyć kompetentnych ludzi do pomocy rodzicom, którzy utracili dziecko.